Notă de informare PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE pe site-ul conguitosromania

În vigoare începând cu data de ...... 2019

1.CINE SUNTEM

Dainevi Capital SRL. (denumită în continuare „Dainevi Capital” sau „noi”) este o societate pe acțiuni de naţionalitate română, cu sediul în București, str. Drumul Lapus, nr. 71A, sectorul 1, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/........, cod unic de înregistrare RO .............

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.conguitos.ro (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru. Aceste prevederi nu acoperă şi situaţia concursurilor publicitare.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Dacă vreţi să citiţi despre cookie-urile pe care le folosim în site, mergeţi la secţiunea COOKIE-URI (COOKIE-URI).

2.CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm următoarele date care vă privesc:

Utilizarea website-ului

Atunci când vă creaţi un cont de utilizator

Când folosiţi contul Conguitos

Când cumpăraţi un produs

Când ne transmiteţi o solicitare sau o reclamaţie în legătură cu drepturile dumneavoastră

Când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre

Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri

Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri în prin Google Ads Remarketing

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Website-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 18 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale copiilor.

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea COOKIE-URI mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri (Secţiunea COOKIE-URI).

CÂND CUMPĂRAŢI UN PRODUS

Atunci când achiziţionaţi produse Conguitis Romania prin intermediul paginii noastre, în plus faţă de datele contului dumneavoastră prelucrăm unele informaţii în plus, cum ar fi adresa de livrare. Aceste date sunt furnizate direct de dumneavoastră în cadrul procesului de comandă. Reţinem de asemenea adresa IP de la care s-a făcut comanda, precum şi ora exacta a comenzii (timestamp).

Plata produselor sau serviciilor comandate este procesată de un serviciu terţ (https://www.2checkout.com), care este un operator independent cu privire la această prelucrare a datelor. Datele dumneavoastră de plată nu ajung la noi.

Prelucrăm aceste date pentru a livra produsele şi presta serviciile comandate, cu alte cuvinte pentru a executa contractul încheiat cu dumneavoastră.

Datele dumneavoastră colectate în acest scop sunt consolidate în contul dumneavoastră şi sunt supuse regimului de retenţie al acelor date.

CÂND NE TRANSMITEŢI O SOLICITARE SAU O RECLAMAŢIE ÎN LEGĂTURĂ CU DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

După cum este explicat în secţiunea DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ mai jos, aveţi o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă folosiţi formularul online pus la dispoziţie în acest sens, sau dacă ne transmiteţi o reclamaţie prin formularul respectiv, vom prelucra numele, adresa de email si continutul solicitării / reclamaţiei, în scopul de a vă răspunde solicitării / reclamaţiei. În măsura în care trebuie să vă identificăm în acest scop, vom prelucra şi datele puse la dispoziţie în acest sens. Aceste date sunt prelucrate în temeiul interesului nostru legitim de a vă pune la dispoziţie un mijloc facil de a ne contacta, precum şi în temeiul obligaţiei legale de a vă identifica şi a vă răspunde la solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră ca persoană vizată.

CÂND VĂ ABONAŢI SĂ PRIMIŢI NEWSLETTERELE NOASTRE

Atunci când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre, sau sunteţi abonat în virtutea achiziţiei unui produs vom prelucra numele, adresa de email şi numărul de telefon în acest scop.

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări comerciale (noutăţi, oferte speciale, etc) decât dacă:

(1.1.a)Achiziţionaţi un produs Conguitos şi nu vă opuneţi primirii de comunicări comerciale - o asemenea posibilitate de opoziţie vi se oferă atât la momentul achiziţiei cât şi mai apoi;

(1.1.b)În alte cazuri decât punctul (a), optați în mod expres pentru o astfel de comunicare.

Vom prelucra numele, adresa de email şi numărul dumneavoastră de telefon în acest scop. Temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim de a ne promova produsele şi serviciile în cazul (a), şi consimţământul dumneavoastră în cazul (b).

În toate cazurile ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul indicat în Secțiunea INFORMAȚII DE CONTACT. Atunci când vă dezabonaţi, comunicarea comercială încetează.

Vom utiliza totuşi adresa dumneavoastră de email pentru a vă trimite comunicări legate de contul dumneavoastră ( confirmări de achiziţie şi de plăţi, comunicări de securitate, etc). Aceste comunicări nu necesită acordul dumneavoastră şi nu pot fi oprite.

Adresa de email şi numărul de telefon prelucrate în scop de marketing vor fi partajate cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email, respectiv furnizorul soluţiei de trimitere sms-uri comerciale. Datele nu sunt transferate înafara Uniunii Europene.

PROFILAREA PE CARE O FACEM DESPRE UTILIZATORII NOŞTRI PRIN FACEBOOK PIXEL

Folosim tehnologia Facebook pixel pentru a colecta date despre şi urmări activităţile realizate de utilizatori pe website-ului nostru, în scopul de a şti dacă interacţiunea cu site-ul nostru se datorează mesajelor publicitare pe Facebook, precum şi de a segmenta vizitatorii în funcţie de aceste interacţiuni.

Facebook pixel este un cod generat de Facebook pe baza anumitor parametri, pe care îl includem în codul website-ului nostru şi care are rolul de a colecta date despre acţiunile dvs., ceea ce presupune inclusiv plasarea de cookies pe dispozitivul pe care îl folosiţi pentru navigarea pe website-ul nostru.

Datele dvs. prelucrate prin intermediul Facebook pixel se referă la anumite acţiuni pe care le realizaţi atunci când vizitaţi website-ul nostru:

 • Cumpărături pe care le efectuaţi pe website, în care se prelucrează denumirea produselor, categoria, cantitatea şi preţul produselor cumpărate;
 • Interesul dumneavoastră pentru un anumit produs (e.g. când accesați descrierea unui produs), în care se prelucrează denumirea şi categoria paginii sau produselor în cauză;
 • Adăugarea unor produse în coşul de cumpărături, care presupune prelucrarea denumirii produsului, grupul de produse, produsele asociate cu această acţiune, prețul și numărul produselor alese;
 • Adăugarea unor produse în lista de favorite, care presupune și prelucrarea denumirii produsului, categoria de produse, produsele asociate cu această acţiune, prețul și numărul produselor alese;
 • Iniţierea procedurii de cumpărare a produselor, în care se prelucrează şi denumirea produselor, categoria produselor, produsele asociate cu această acţiune, cantitatea şi preţul produselor pentru care s-a inițiat cumpărarea;
 • Căutări, care presupun și prelucrarea categoriei de pagini/produse căutate, produsele asociate cu această acţiune, prețul și numărul produselor căutate, textul introdus pentru efectuarea căutării;
 • Vizualizarea unei pagini din website, care presupune și prelucrarea denumirii şi categoriei paginilor/produselor vizualizate și a produselor asociate cu aceat acţiune, preţul şi numărul produselor asociate cu această acţiune.
 • De asemenea, prelucrăm moneda (valuta) care vi se aplică atunci când realizați unele din acțiunile de mai sus (e.g., când alegeți un produs).

Prelucrăm aceste date în temeiul consimţământului dumneavoastră, în scopul promovării produselor noastre, îmbunătățirii modului în care afișăm publicitate şi creşterii audienţei website-ului nostru. Facebook pixel nu va funcţiona dacă nu vă acordaţi consimţământul în acest sens.

Toate aceste date sunt disponibile în orice moment pentru Facebook, care ne furnizează tehnologia Facebook pixel. Facebook este entitate cu care partajăm aceste date şi care este operator asociat împreună cu noi cu privire la datele dumneavoastră.

Este foarte important să înţelegeţi că prelucrarea acestor date are legătură cu calitatea dumneavoastră de vizitator al website-ului nostru şi nu depinde de calitatea dumneavoastră de utilizator al platformei Facebook sau de beneficiar al oricărui alt serviciu Facebook. De asemenea, prelucrarea datelor se realizează indiferent dacă sunteţi sau nu logat pe platforma Facebook.

Facebook foloseşte datele personale colectate prin intermediul Facebook pixel pentru a ne oferi servicii de măsurare a audienţei (mai exact vizitatorii site-ului nostru generaţi de publicitatea în Facebook), inclusiv segmentare demografică pe baza căreia putem apoi personaliza publicitatea (de exemplu vom şti daca sunteţi bărbat sau femeie, în ce interval de vârstă, studii sau venituri vă încadraţi, ce fel de dispozitiv folosiţi, etc). Noi nu vom afla niciodată numele dumneavoastră sau alte informaţii care să vă identifice în mod direct, însă Facebook va şti inclusiv acest lucru dacă sunteţi utilizator al acestei reţele.

Puteti citi mai multe despre modul in care Facebook prelucrează date personale, inclusiv cele furnizate de entităţi care folosesc produsele Faceboox (e.g. pixel) în politica Facebook privind prelucrarea datelor personale.

Facebook poate transfera datele dumneavoastră în afara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultați politica Facebook.

PROFILAREA PE CARE O FACEM DESPRE UTILIZATORII NOŞTRI ÎN PRIN GOOGLE ADS REMARKETING

Prelucrăm date despre dvs. pentru a crea grupuri de audienţă formate din utilizatorii website-ului nostru, în scop de remarketing.

Practic, folosim cookies (pentru mai multe informaţii despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să consultaţi secţiunea COOKIE-URI mai jos) puse la dispoziţie de Google care au rolul de a vă plasa într-o anumită categorie de utilizatori, în funcţie de modul cum aţi interacţionat cu website-ul nostru şi conţinutul/produsele de care sunteţi interesat. Atunci când vizitaţi alte website-uri care folosesc tehnologia pusă la dispoziţie de Google pentru transmiterea publicităţii personalizate (website-uri din Google Display Network) sau folosiţi motorul de căutare Google Search, este posibil să vizualizaţi publicitate despre produsele Conguitos Romania care reflectă interesul pe care dvs. l-aţi acordat pentru conţinutul website-ului nostru.

Datele dvs. prelucrate prin intermediul cookie-urilor de remarketing puse la dispoziţie de Google se referă la anumite acţiuni pe care le realizaţi atunci când vizitaţi website-ul nostru:

 • Informaţii despre interacţiunea cu anumite produse de pe website (e.g. efectuarea unor comenzi, finalizarea comenzilor, plata, adăugarea unui produs în coşul de cumpărături, valoarea cumpărăturilor efectuate sau intenţionate, abandonarea unor produse în coş etc.)
 • Informaţii socio-demografice şi geografice (e.g. ţara, limba în care aţi vizualizat conţinutul, vârsta etc.)
 • Informaţii despre modul în care aţi interacţionat cu website-ul nostru (e.g. dacă sunteţi primul vizitator sau reveniţi pe website, de câte ori aţi vizualizat o pagină, ce cuvinte-cheie aţi folosit pentru a căuta pe website etc.)
 • Alte segmente legate de interacţiunea dvs. cu website-ul nostru pe care le putem crea în scop de remarketing.

Noi nu vom afla niciodată numele dumneavoastră sau alte informaţii care să vă identifice în mod direct. Cu toate acestea, datele sunt disponibile în orice moment pentru Google, cu care partajăm aceste informaţii şi care are calitatea de operator cu privire la datele dvs.

Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând intrumentele disponibile la https://www.google.com/settings/ads sau https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Prelucrăm aceste date în temeiul consimţământului dumneavoastră (exprimat prin opţiunea cu privire la cookie-urile de profilare publicitară), în scopul promovării produselor noastre, îmbunătățirii modului în care afișăm publicitate şi creşterii audienţei website-ului nostru. Cookie-urile de publicitate Google nu vor fi plasate pe terminalul dumneavoastră dacă nu vă acordaţi consimţământul în acest sens.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ne puteți vizita pagina de internet fără a completa nicio dată personală. Totuși, dacă doriți să comandaţi produsele noastre, este necesar să  ne puneţi la dispoziţie datele respective. Fără furnizarea datelor nu veţi putea folosi funcţionalităţile contului şi nici comanda produsele noastre. Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a vă presta serviciul ori livra produsul, și pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră dacă este necesar. În plus, nu condiționăm achiziţia dumneavoastră de consimțământul dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.

3.DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Dainevi Capital va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

(1.1.a)Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul comunicărilor comerciale, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări şi din funcţionalităţile contului, în plus faţă de modalitatea de contact prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

(1.1.b)Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European, dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European.

(1.1.c)Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta în modalitatea prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

(1.1.d)Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau

vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(1.1.e)Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;

datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și

transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(1.1.f)Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

(1.1.f.i)Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
(1.1.f.ii)Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
(1.1.f.iii)Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(1.1.f.iv)Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Societatii.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(1.1.g)Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Vă rugăm să rețineți:

Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile perioadă care poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos.

4.DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

DACĂ AVEŢI O NEMULŢUMIRE CU PREIVIRE LA MODUL ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ, AM PREFERA SĂ NE CONTACTAŢI PE NOI DIRECT PENTRU A VĂ PUTEA SOLUŢIONA PROBLEMA. CU TOATE ACESTEA, PUTEŢI CONTACTA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL(WWW.DATAPROTECTION.RO).

5.CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale.

DEZVĂLUIREA DATELOR CĂTRE TERȚI

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:

(1.1.a)Societăți care ne oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de publicitate pe site, furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. O listă a acestora poate fi obţinută la cerere. În ce priveşte societăţile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiţi aceste informaţii în secţiunea COOKIE-URI mai jos.

(1.1.b)Alte entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți:

1.     În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

(1.1.c)Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(1.1.d)în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care Dainevi Capital (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele personale deţinute de Dainevi Capital vor constitui unui dintre activele transferate;

(1.1.e)în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

(1.1.f)pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

6.INFORMAȚII DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale:

ÎN ATENŢIA:

RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

EMAIL:

conguitos.office@gmail.com

ADRESĂ:

BUCUREȘTI, STR. Drumul Lapus, nr. 1A, Sectorul 1

7.COOKIE-URI

CE SUNT ŞI DE CE FOLOSIM COOKIE-URI?

Cookie-urile sunt fișiere text amplasate pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când ne accesați pagina de internet. Cookie-urile proprii (first party) sunt setate pe domeniile pe care le vizitați la momentul respectiv. Cookie-urile terţe (third party) sunt setate pe alte domenii decât cele ale paginilor de internet pe care le vizitați, cum ar fi cookie-uri setate de serviciile folosite de domeniul vizitat. Informațiile colectate de cookie-uri nu reţin numele, datele completate în formulare sau alte date personale de acest gen, însă conţin un ID unic pentru a deosebi un vizitator faţă de altul, ceea ce face ca acest ID să fie dată cu caracter personal.

Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, şi sunt active în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului. Am inclus aici şi cookie-urile plasate pentru a-ţi afişa publicitate nepersonalizată (care reţin faptul că o reclamă a fost afişată), precum şi cele care ne măsoară audienţa pe site (fără însă a include componenta demografică ori de segmentare a audienţei), întrucât fără măsurarea traficului site-ul nostru nu poate fi profitabil, iar regulile de protecţie a vieţii private nu sunt intenţionate a bloca afişarea publicităţii.

Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate şi au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet, precum şi la segmentarea demografică a audienţei, care mai departe este folosită în personalizarea publicităţii dacă acest scop este permis.

În al treilea rând, atunci când integrăm în site plug-inuri ale reţelelor de socializare, acestea plasează cookie-uri social media pentru a permite redarea conţinutului (de ex. youtube, soundcloud), pentru a-ţi da posibilitatea să te loghezi folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum şi pentru a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

Un al patrulea motiv important pentru care folosim cookie-uri este pentru a permite personalizarea publicităţii online. Personalizarea publicităţii este modul în care funcţionează industria online în prezent, şi care permite website-urilor să nu perceapă taxe de la vizitatori, ci să se finanţeze din publicitate. Brandurile care îşi fac publicitate sunt interesate să ajungă la categoriile de audienţă relevante pentru produsele şi serviciile lor, ceea ce înseamnă selecţia unor anumite categorii de vizitatori către care să se afişeze reclamele respective. De regulă, prin selecţia acelor categorii brandurile nu prelucrează date personale, însă profilul care se creează despre vizitatori are la bază datele colectate prin intermediul cookie-urilor de profilare publicitară. Atunci când folosim serviciul Google Ads Remarketing (care presupune plasarea de cookies în scop de remarketing, aşa cum este descris în secţiunea Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri în prin Google Ads Remarketing mai sus) Google acţionează ca operator independent de noi în ce priveşte datele prelucrate. În mod similar, atunci când folosim serviciul Facebook pixel (aşa cum este descris în secţiunea Profilarea pe care o facem despre utilizatorii noştri prin Facebook pixel mai sus), Facebook acţionează ca operator independent de noi cu privire la datele prelucrate.Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads sau https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

 

 

 

 

 

CE COOKIE-URI FOLOSIM?

Cookie-urile plasate atunci când accesaţi pagina noastră sunt urmatoarele:

(1.1.a)Cookie-uri strict necesare

DENUMIRE COOKIE

SCOPUL COOKIE-ULUI

DURATA DE VIAȚĂ

 

PRV_LEVEL

ESTE FOLOSIT PENTRU REŢINEREA OPŢIUNII DIN POPUP-UL DE AVERTIZARE COOKIES.

1 AN

 

DGROSESSV3PRI

DGROSESSV3PUB

DGROSESSV3API

IDENTIFICA UTILIZATORUL ÎN SITE (DACĂ ESTE LOGAT SAU NU)

1 AN

 

GOOGLE ANALYTICS

_GA

GOOGLE ANALYTICS ESTE UN SERVICIU DE STATISTICI WEB, ÎN CADRUL CĂRUIA NOI AM ACTIVAT FUNCŢIA DE ANONIMIZARE A ADRESEI IP. ASTA ÎNSEAMNĂ CĂ, DEŞI SE MĂSOARĂ VIZITELE PE CARE UN UTILIZATOR LE FACE PE PAGINA NOASTRĂ ŞI INTERACŢIUNEA CU EA, NOI NU AVEM ACCES DECÂT LA DATE AGREGATE, CARE NU IDENTIFICĂ UTILIZATORUL ÎN CAUZĂ CI DENOTĂ APARTENENŢA LA UN GRUP. MAI MULT, COMPONENTA DE DATE DEMOGRAFICE (SEX, VÂRSTA, OCUPAŢIE, ETC.) ESTE DEZACTIVATĂ, IAR DATORITĂ ANONIMIZĂRII IP-ULUI LOCAŢIA NU MAI ESTE EXACTĂ. PENTRU FAPTUL CĂ ACESTE COOKIE-URI NU SERVESC ÎMBUNĂTĂŢIRII EXPERIENŢEI VIZITĂRII SITE-ULUI CI DOAR MĂSOARĂ AUDIENŢA NOASTRĂ ÎNTR-UN MOD ANONIMIZAT (AGREGAT STATISTIC), ACESTE COOKIE-URI SUNT ÎNCADRATE LA COOKIE-URI NECESARE. CITIŢI AICI POLITICA GOOGLE DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE ÎN CADRUL GOOGLE ANALYTICS. PUTEŢI OPTA SĂ NU MAI FIȚI URMĂRIT DE GOOGLE ANALYTICS ACCESÂND HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT.

2 ANI

_GID

24 ORE

 

 

 

 

_GAT

1 MINUT

 

AMP_TOKEN

PÂNĂ LA 1 AN

 

_GAC_

90 ZILE

 

__UTMA

2 ANI

 

__UTMT

10 MINUTE

 

__UTMB

30 MINUTE

 

__UTMC

ÎNCHIDEREA BROWSERULUI

 

__UTMZ

6 LUNI

 

(1.1.b)Cookie-uri de analiză trafic:

FAMILIA

DENUMIRE COOKIE

SCOPUL COOKIE-ULUI

DURATA DE VIAȚĂ

CRAZYEGG

CE2AB

STOCHEAZĂ VARIANTA AFISATĂ A PAGINII IN A/B PERFORMANCE TESTING

5 ANI

CE_LOGIN

RETINE ULTIMA ADRESA DE EMAIL FOLOSITA PENTRU LOGARE, NU SI PAROLA

1 AN

CEAC

NUMĂR ID CONT

2 ANI

SID

IDENTIFICĂ UTILIZATORII LOGAŢI

ÎNCHIDEREA SESIUNII

BROWSERULUI

_CEIR, IS_RETURNING

IDENTIFICĂ DACĂ UN VIZITATOR A MAI VIZITAT SITE-UL

5 ANI

_CEFT

STOCHEAZĂ VARIANTELE DE PAGINĂ AFIŞATE ÎN A/B PERFORMANCE TESTING

1 AN

CEG.S

REŢINE SESIUNILE VIZITATORILOR

3 LUNI

CEG.U

REŢINE MODUL CUM VIZITATORII FOLOSESC SITE-UL

3 LUNI

__AR_V4

 

5 ANI

__DISTILLERY

VIDEO ANALYTICS

1 AN

__ZLCMID, __ZPRIVACY

SUPORT TEHNIC LIVE

1 AN

_GA

ID UNIC

2 ANI

_GAT

LIMITAREA CERERILOR DE AFIŞARE A PAGINII

10 MINUTE

KI_R, KI_S, KI_T, KI_U

AFIŞAREA DE CHESTIONARE

5 ANI

KM_AI, KM_LV, KM_NI, KM_UQ, KM_VS, KVCD

NE OFERĂ INFORMAŢII DESPRE MODUL CUM VIZITATORII FOLOSESC WEBSITE-UL.

5 ANI

OPTIMIZELYBUCKETS

STOCHEAZĂ VARIANTELE DE PAGINĂ AFIŞATE ÎN A/B PERFORMANCE TESTING

10 ANI

OPTIMIZELYENDUSERID

IDENTIFICATOR UNIC PENTRU VIZITATOR

10 ANI

OPTIMIZELYPENDINGLOGEVENTS

LOGAREA ACTIVITĂŢILOR VIZITATORULUI

15 SECUNDE

OPTIMIZELYSEGMENTS

REŢINEREA INFORMAŢIEI REFERITOARE LA SEGMENTELE DE AUDIENŢĂ ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ VIZITATORUL

10 ANI

(1.1.c)Reţele sociale:

Pe site-ul nostru folosim modul privacy enhanced atunci când inserăm clipuri din Youtube, ceea ce înseamnă că Youtube nu vă plasează cookieuri şi prelucrarea datelor dumneavoastră de către Youtube este exclusă. Totuşi, această practică a început în vara anului 2018, astfel că pentru paginile mai vechi clipurile sunt inserate fără aceste protecţii suplimentare, caz în care se plasează cookieurile de mai jos:

FAMILIA

DENUMIRE COOKIE

SCOPUL COOKIE-ULUI

DURATA DE VIAȚĂ

YOUTUBE

GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.RESUME, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, DKV, S_GL, WIDE

AFIŞAREA CONŢINUTULUI DIN YOUTUBE.

 

(1.1.d)Cookie-uri de profilare publicitară:

FAMILIA

DENUMIRE COOKIE

SCOPUL COOKIE-ULUI

DURATA DE VIAȚĂ

FACEBOOK

A11Y, ACT, CSM, P, PRESENCE, S, X-REFERER, XS, DPR

IDENTIFICARE UTILIZATOR, PREFERINTE UTILIZATOR

5 ANI

DATR

CONTINE ID-UL BROWSERULUI (FOLOSIT PENTRU SECURITATE)

2 ANI

FR

ENCRIPTARE ID BROWSER PLUS FACEBOOK ID (FOLOSIT PENTRU SECURITATE)

3 LUNI

C_USER

CONTINE ID-UL DE FACEBOOK AL VIZITATORULUI (SECURITATE SI INTEGRITATE)

1 LUNA /SESIUNE

GOOGLE

AID

DSID

TAID

URMĂRIREA UTILIZATORULUI PE MAI MULTE DISPOZITIVE, PENTRU A COORDONA MODUL ÎN CARE SE AFIŞEAZĂ PUBLICITATEA

[...]

NID

SID

REŢINEREA VIZITELOR PE WEBSITE-URI PENTRU AFIŞAREA PUBLICITĂŢII PERSONALIZATE

6 LUNI

 

IDE, ANID, DSID, FLC, AID, TAID, EXCHANGE_UID,

AFIŞAREA PUBLICITĂŢII

 

 

_GADS

_GAC

MĂSOARĂ INTERACŢIUNILE CU MESAJELE PUBLICITARE ŞI PREVINE AFIŞAREA REPETATĂ A ACESTORA

 

OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND COOKIE-URILE

Opţiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul site-ului nostru – puteţi alege nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie-urilor necesare. Utilizarea acestor setări pe site-ul nostru poate să nu ducă la ştergerea cookie-urilor deja setate. Puteţi şterge cookie-urile din setările browserului web, aşa cum este descris mai jos; totuși, această opțiune duce la ștergerea cookie-urilor persistente care v-ar putea stoca preferințele și setările personalizate de pagina noastră, ceea ce va conduce la nevoia de a reface selecţia (şi eventual a vă re-autentifica în conturi). Reţineţi şi că browser-ul dumneavoastră vă poate permite să specificați ce pagini de internet au întotdeauna sau nu au niciodată permisiunea de a folosi cookie-uri. 

Puteți găsi detalii suplimentare privind modul în care puteți șterge cookie-urile sau modul în care puteți gestiona cookie-uri pe diferite browsere accesând link-urile de mai jos:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web și iOS.

IAB a oferit pagina de internet de mai jos pentru a furniza în mod special informații privind problemele de confidențialitate legate de publicitatea pe Internet:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Informații cuprinzătoare legate de modul în care organizațiile utilizează cookie-uri sunt disponibile pe: www.allaboutcookies.org

8.MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului.